Najczęściej Zadawane Pytania

Jak wygląda uzyskiwanie pożyczki?

1. Wypełnij i podpisz online nasz 5-cio minutowy wniosek. Po zaakceptowaniu zgłoszenia wyślemy Ci link do wniosku dla Gwaranta. Przekaż link do Gwaranta, aby zapoznał się z warunkami pożyczki.

2. Zadzwonimy do Ciebie i do Twojego Gwaranta w celu potwierdzenia szczegółów i upewnienia się, że obie strony rozumieją swoje obowiązki. Pożyczki staramy się wypłacać w ciągu 24 godzin od momentu akceptacji Gwaranta. Pieniądze są wpłacane na rachunek bankowy Gwaranta, który przekazuje pieniądze Pożyczkobiorcy.

3. Dajemy Ci 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie decyzji i sfinalizowanie zakupu Twojego auta. Wymagamy, że w tym czasie prześlesz nam dowód zakupu (np. umowa kupna/sprzedaży pojazdu, faktura VAT) oraz złożysz odpowiednie dokumenty w celu przerejestrowania samochodu, zgodnie z poniższymi wymogami.

4. Wyślemy Ci umowę przewłaszczenia pojazdu, będącą zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Będziesz zobowiązany do tego aby udać się do wydziału komunikacji i dokonać przerejestrowania pojazdu również na nas, jako współwłaściciela pojazdu (w części 49/100). Po zakończeniu formalności prześlij nam skan nowego tzw. miękkiego dowodu rejestracyjnego, gdzie będziemy wpisani jako współwłaściciel pojazdu.

5. To wszystko. Ciesz się nowym samochodem!

Jakie są kryteria kredytobiorcy?

W Gwarantowane Auto Pożyczki nie osądzamy Cię na podstawie historii kredytowej!

Pożyczka może być przyznana osobie w wieku 18 - 75 lat, która posiada status rezydenta, czyli zamieszkuje na terenie Polski. Pożyczkobiorca nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takiego postępowania. Pożyczkobiorca musi też wykazać zdolność do pokrycia miesięcznej raty. Potrzebny będzie również znajomy lub członek rodziny, który zgodzi się być Twoim Gwarantem.

Jak wypełnić część aplikacji należącej do gwaranta?

Po wypełnieniu części wniosku należącego do Pożyczkobiorcy wysyłamy link, który należy przekazać Gwarantowi, który następnie zostanie poproszony o wypełnienie podstawowych informacji o sobie.

W ramach weryfikacji przed wypłatą pożyczki, upewniamy się że Gwarant jest stabilny finansowo i nie miał w przeszłości problemów ze spłatą zobowiązań.

Przeprowadzamy również rozmowę telefoniczną z Gwarantem, w celu upewnienia się, że zrozumiał swoje obowiązki i jest w stanie pokryć raty pożyczki, jeśli Pożyczkobiorca nie dokona zapłaty.

Czy mogę uzyskać kredyt bez gwaranta?

Nie, nie udzielamy pożyczek bez Gwaranta. Gwarant oznacza dla nas, że jesteś godny zaufania bez względu na Twoją historię kredytową.

Kto zajmuje się przeprowadzeniem formalności związanych z przerejestrowaniem pojazdu?

Wszelkie formalności dokonywane są przez Pożyczkobiorcę w wydziale komunikacji po wcześniejszym otrzymaniu dokumentów pożyczki oraz umowy przewłaszczenia pojazdu.

Czy do otrzymania pożyczki wymagane jest zaświadczenie o dochodach?

Nie, nie wymagamy takich zaświadczeń.

Jakie warunki musi spełniać pojazd, który chciałbym kupić?

  1. Samochody osobowe i dostawcze (do 3,5 T)
  2. Wiek pojazdu: brak ograniczeń
  3. Wymagana jest karta pojazdu oraz posiadanie polisy OC.
  4. Brak ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe

Właścicielem samochodu może być wyłącznie jedna osoba – Pożyczkobiorca. Pojazd znajduje się w twojej swobodnej dyspozycji, nie jest obciążony prawami osób trzecich, a rozporządzenie pojazdem nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym czy wynikającym z umowy lub czynności prawnej (np.: nie jest przedmiotem umów leasingu i zastawu rejestrowego).

Ile trzeba czekać na wypłatę kredytu?

Zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, aby pożyczka została wypłacona tak szybko jak jest to możliwe. Większość pożyczek wypłacamy w ciągu 24 godzin. Jeśli Ty i Twój Gwarant ukończycie wniosek online i wszystkie procesy weryfikacyjne odbędą się bez problemu, możemy wypłacić pożyczkę w ciągu 24 godzin. Po wypełnieniu formularzy online przeprowadzamy krótką rozmowę z Tobą i Twoim gwarantem. Im szybciej to nastąpi, tym szybciej będziemy mogli wypłacić pieniądze.

Czynniki spowalniające proces wypłaty środków:

  1. Niemożność skontaktowania się z Tobą lub Twoim gwarantem.
  2. Złożenie wniosku podczas weekendu lub w okresie świątecznym.
  3. Konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak dowód tożsamości lub wyciąg z konta bankowego.

Jak szybko gwarant zostanie poinformowany o niedokonanej płatności?

Natychmiastowo skontaktujemy się z Pożyczkobiorcą oraz Gwarantem, jeśli nie otrzymamy płatności w dniu ustalonej raty. Musimy od razu poinformować Gwaranta w momencie opóźnienia w płatności, ponieważ ponosi on taką samą odpowiedzialność za terminową spłatę rat jak Pożyczkobiorca.

Dlaczego pożyczka wpłacana jest na konto gwaranta?

Kiedy pożyczka zostanie zatwierdzona, pieniądze przelewane są na konto Gwaranta w celu zapobieżenia oszustwu i upewnienia się, że jest on świadomy swoich obowiązków. Gwarant przekazuje pożyczkobiorcy pieniądze przelewem bankowym lub gotówką.

Kto może zostać gwarantem?

Gwarantem może zostać każdy, kto dobrze zna Pożyczkobiorcę i ufa że jest on w stanie terminowo spłacać pożyczkę. Gwarant powinien być osobą w wieku 21 - 75 lat, która jest w stanie wykazać, że nie miała problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości. Gwarant jest odpowiedzialny za uiszczanie rat, w momencie gdy pożyczkobiorca nie dokona płatności, dlatego też musi być osobą finansowo stabilną.

Na czym polega odpowiedzialność gwaranta?

Jeżeli pożyczkobiorca z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się nie dokonać płatności, to Gwarant musi natychmiastowo uregulować zaległą ratę. W przypadku gdy pożyczkobiorca zbankrutuje, nie będzie płacił lub umrze, to Gwarant ponosi całkowita odpowiedzialność za spłatę miesięcznych rat aż pożyczka zostanie spłacona. Gwarant jest tak samo odpowiedzialny za spłatę długu jak Pożyczkobiorca.

Przy podejmowaniu decyzji o zostaniu Gwarantem, sugerujemy zadanie sobie następujących pytań:

  • Czy wierzysz że pożyczkobiorca jest w stanie dokonać wszystkich spłat w terminie?
  • Czy stać Cię na miesięczną spłatę kredytu?
  • Czy jesteś gotów dokonać płatności w imieniu pożyczkobiorcy, w razie gdy nie wywiąże się on ze swojej umowy?