Polityka Prywatności

Rapida Sp. z o.o. ul. Długa 72 (IVp.), 31-146 Kraków jako właściciel serwisu www.gwarantowaneautopozyczki.pl oraz innych stron internetowych w domenie (dalej zwany Serwisem) dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) wraz z przepisami ją implementującymi.

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane kontaktowe podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.gwarantowaneautopozyczki.pl, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony www.gwarantowaneautopozyczki.pl

Po opuszczeniu strony www.gwarantowaneautopozyczki.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze strony www.gwarantowaneautopozyczki.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Rapida sp. z o.o. zarządzająca stroną www.gwarantowaneautopozyczki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

Informacje pozyskiwane o użytkowniku

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Rapida sp. z o.o. poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę Rapida sp. z o.o do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę. W przypadku wyrażenia zgody Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Rapida sp. z o.o. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwo zgody na takie przetwarzanie. W zakresie usług Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

Strona www.gwarantowaneautopozyczki.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Rapida sp. z o.o. jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.gwarantowaneautopozyczki.pl ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, usuwania danych osobowych, poprawiania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, i przenoszenia danych swoich danych osobowych w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że część praw nie ma charakteru bezwzględnego i nie mamy obowiązku spełnienia niektórych żądań. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa raz na 6 miesięcy, chyba, że zajdzie uzasadniona przyczyna częstszego otrzymania niniejszych informacji.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione poprzez wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym i bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, uszkodzeniem lub zmianą.

Podczas wizyty w Serwisie, mogą Państwo napotkać formularze zgłoszeniowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi Państwa zgłoszeń. Przekazują nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

W zależności od oczekiwanej usługi Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz, jeżeli takie są Państwa oczekiwania, w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych produktach. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Rapida sp. z o.o. wykorzystuje następujące kategorie podmiotów przetwarzających dane: doradcy prawni i inni doradcy, inne podmioty z Grupy kapitałowej Richmond Group, firmy świadczące usługi w zakresie przechowywania danych, telemarketingu, marketingu oraz przeprowadzania ankiet, firmy świadczące usługi w zakresie bramki e-mail i SMS, usługi w zakresie identyfikacji i certyfikacji, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, obsługi płatniczej, wydobywania danych bankowych, oceny zdolności kredytowej, wybierania głosowego, pośrednicy online oraz pośrednicy tradycyjni.

Obsługa Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zabezpieczenie danych

Dane wpisywane przez Państwa w formularzach online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo Firma posiada wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

W przypadku chęci, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych swoich danych osobowych należy skontaktować się pod adres e-mail: iod@gwaratowaneautopozyczki.pl lub czesc@gwarantowaneautopozyczki.pl bądź telefonicznie +48 223 078 119.

Firma Rapida sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.gwarantowaneautopozyczki.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z informacjami przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.